загалом


загалом
I
присл. (у всьому сукупові, повністю), у[в]загалі, у [в] цілому; у[в]сього (позначаючи кількість)
II

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • загалом — присл. 1) У цілому, разом; повністю. 2) розм. Те саме, що взагалі …   Український тлумачний словник

  • загалом — прислівник незмінювана словникова одиниця …   Орфографічний словник української мови

  • загалом — присл. Гж. Повністю; усі разом, у цілому …   Словник лемківскої говірки

  • пропорційна система — Сукупність певних правил, згідно яким співвідносяться одні з одними елементи, частини і параметри споруди в цілому. Вони поділяються на дві групи: раціональні засновуються на відношеннях простих чисел, вихідних величин (модулів), мірилом яких… …   Архітектура і монументальне мистецтво

  • Стійкі звороти — Помилковий слововжиток // Рекомендований слововжиток // Примітка більше того, на думку Шептицького // що більше (до того ж), на думку Шептицького // Калька з рос. более того у випадку використання // у разі використання // Калька з рос. в случае… …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

  • узагалі — взагалі 1) присл. (у загальних рисах, не торкаючись подробиць), загалом, у цілому 2) присл. (за всяких умов, у всіх випадках), загалом …   Словник синонімів української мови

  • геохімічні цикли — геохимические циклы geochemical cycles geochemische Kreisprozesse – сукупність послідовних явищ та процесів, що приводять до кругообігу хім. елементів і їх сполук в земній корі. Уперше поняття Г.ц. обґрунтував В.І.Вернадський (1922), зв язавши… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • антропологія — (від грецьк. ανδρωποζ людина; λόγοζ поняття) наука про походження людини, утворення людських ареальних груп (рас), про типи й варіації фізичної будови людини. А. обіймає, окрім природної історії людини, також етнографію та археологію.… …   Філософський енциклопедичний словник

  • Львівсько-Варшавська логіко-філософська школа — (ЛВШ) започаткована польськ. філософом Твардовським, учнем Брентпано, у Львові в 1895 р Н. а початковому етапі діяльності предметом вивчення в ЛВШ стає істиннісне значення. Переважна більшість дослідників, що входили тоді до ЛВШ, поділяли думку… …   Філософський енциклопедичний словник

  • політика — (від грецьк. πολίτικα державна діяльність) у найзагальнішому значенні це діяльність, що має своєю метою регулювання взаємин між людьми для забезпечення певного стану деякої суспільної одиниці (суспільного утворення). П. займається той, хто… …   Філософський енциклопедичний словник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.